แจ้งการชำระเงิน

  • แจ้งการโอนเงินทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดครับ
  • หลังจากแจ้งโอนเงินแล้วเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป
  • กรุณาเก็บ slip การโอนเงินหรือหลักฐานไว้ ก่อนที่จะได้รับสินค้า

 

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลการโอนเงิน

* ฟิลด์ที่จำเป็น

Powered by WebForms